facetomoodportada

 

Your real-time mood recognition SDK

 

Els estats d’ànim sorgeixen com a resposta a les nostres experiències amb l’entorn i, a diferència de les emocions, tenen una durada molt més prolongada i un procés de canvi menys freqüent.

Facetomood és un sistema intel·ligent que permet reconèixer, de manera personalitzada, l’estat d’ànim mitjançant una anàlisi per vídeo dels moviments i expressions facials.

Aquest mètode nou, incorporat en un kit de desenvolupament de programari (SDK), es basa en l’aprenentatge dels moviments i les expressions facials de les persones a partir del processament de les imatges captades per la càmera d’un dispositiu mòbil, la qual cosa permet avaluar i relacionar dinàmicament la contribució d’aquestes expressions i moviments amb els diferents estats en temps real.

cara1
cara2

 

Aquesta tecnologia, a diferència de les que actualment trobam al mercat, compta amb un mètode de reconeixement precís i adaptable que permet minimitzar els errors en la detecció dels moviments i les expressions facials.

 A més a més, no utilitza procediments centrats en el reconeixement i processament d’imatges instantànies, sinó que es basa en una anàlisi de vídeo que permet avaluar dinàmicament l’estat d’ànim en temps real.

Es tracta d’una invenció fins ara única al mercat, ja que molts de sistemes permeten detectar les emocions, però no els estats d’ànim.

placeholder_200x200
placeholder_200x200
placeholder_200x200
placeholder_200x200

Contacta amb nosaltres

Sol·licita més informació i assessorament sobre aquest producte. 

Get Free Widget