cropped-view-of-hands-typing-on-laptop
logo_LANDING_caps2021_BLANC

«Que no s'escapi el temps»

  • Descripció: una de les qüestions pendents a l'hora d'estudiar o fer feina és la gestió de l’esforç i que els resultats siguin els que esperam. Quantes vegades ens ha passat que al final del dia ens queden coses pendents? Sabem prioritzar? El que és important és urgent o el que és urgent és important? Aprendrem metodologies d'aplicació pràctica per resoldre aquest repte.
  • Ponent: Manuel Morey Vives, soci d'Usa la Palabra Formación SL i formador en habilitats comunicatives, directives, habilitats socials i ocupabilitat.
  • Data: 23 de març 2022
  • Horari: de 12 a 13.30 hores

Inscriu-te!